Disclaimer

Wij, HomeCourse VOF., hebben de grootst mogelijke zorg en aandacht besteedt aan het verstrekken van betrouwbare en actuele informatie op onze website. Het is mogelijk dat verstrekte informatie echter onjuist of onvolledig is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van HomeCourse omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. HomeCourse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt op deze website. Nederlands recht is van toepassing.